Tags archives: thinkabout

  • BẠN CÓ XỨNG ĐÁNG THÀNH CÔNG

  • Bạn đang bước những bước đầu tiên trên con đường khởi nghiêp, sẽ còn một chặng đường rất dài, đôi khi chặng đường đó dài bằng cả phàn đời còn lại của bạn. Bạn đang đi trên con đường mà Bạn không hề nhìn thấy được đích đến ở đâu và sẽ như thế nào, sẽ là Vinh quang hay cay đắng. bạn chỉ nhìn thấy n[...]
 

Enjoy this blog? Please spread the word :)